Softogram Learning Center

Med ett abonnemang på Softogram Learning Center – SLC – får man tillgång till Sveriges kraftfullaste pedagogiska applikationer på webben. Vi täcker kursplanen i matematik, svensk och engelsk språklära, grammatik och ordkunskap för svensk grundskola. Man får dessutom tillgång till SO, NO, franska och tyska, lästräning och läsförståelse – allt detta samlat på ett och samma ställe. Så länge man abonnerar på tjänsten får man automatiskt alla nya applikationer som vi lägger till I webtjänsten.

A subscription to Softogram Learning Center – SLC – gives you access to Swedens most comprehensive educational software on the web. We cover the Swedish curriculum from age 6 – 16 in mathematics, Swedish and English. There is also history, religion, biology, chemistry and physics as well as French and German. You can practice reading and understanding and also ortographic word recognition. As long as you subscribe to the service you automatically get access to all new applications and content that we upload to the web service.